2017 was een spannend jaar voor full-service accountantskantoor Konsilanto. De reden daarvan? Grote veranderingen in het managementteam, de zoektocht naar een nieuwe visie en missie en heel wat medewerkers die er de deur achter zich dichttrokken. Het liep al enkele jaren niet zo vlot en in 2017 kwam het tot een hoogtepunt. Medewerkers verloren het vertrouwen in hun leidinggevenden en we blusten elke dag brandjes.

Iedereen voelde dat het anders moest. De werknemers, het managementteam, de organisatie zelf: we waren mekaar kwijt. Het moest beter. De neuzen opnieuw in dezelfde richting, de visie gedragen door iedereen. Maar op welke manier breng je terug orde in een organisatie die het moeilijk heeft?

We probeerden veel uit, vooral op vlak van individuele en persoonlijke ontwikkeling. Maar die oplossingen waren fragmentarisch en bleken vaak een doekje voor het bloeden. De oplossing moest van dieper komen.

Licht in het donker door de kracht van verbinding

Dankzij een training van Frits Wilmsen leerde ik Impeccable Leaderschip kennen: leidinggeven door mensen te verbinden. Met zichzelf, met een doel, met een organisatie. Ik was overtuigd: dàt was wat Konsilanto nodig had.

Ook het managementteam wilde het een kans geven. Ze beslisten om een tweedaagse training Leiderschap en Coaching van Impeccable Leadership te volgen. Een beetje aarzelend, dat wel. Maar vanaf het eerste moment, vanaf de eerste vraag aan de start van de training, voelden ze dat het goed zat. Die eerste vraag? Dat was een oproep aan de deelnemers om zich kwetsbaar op te stellen. En de reacties daarop wàren kwetsbaar en open.

De training was intens en had een grote impact op de deelnemers. Het managementteam proefde van de kracht die verbinding had op mensen en werd enthousiaster. Impeccable Leadership zou inderdaad de aanpak kunnen zijn waarnaar ze op zoek waren. Die aanpak binnenbrengen in Konsilanto zou moeite kosten, reflectie eisen en oefening nodig hebben. Maar brandjes blijven blussen vraagt meestal nog meer energie. En ik was er, om hen te begeleiden, vanuit mijn expertise en vanuit mijn gevoel. We waren vertrokken.

Een spannende tocht van bewustwording en reflecteren

Na de tweedaagse training tekende het managementteam de grote lijnen van de toekomstvisie verder uit. In een volgende stap betrokken zij daar ook de leidinggevenden bij.  Wat het managementteam tijdens de Impeccable Leadership-training leerde, probeerde het nu in de praktijk te brengen.

Samen met de leidinggevenden bekeken we welk gedrag en welke strategieën en overtuigingen meespelen op momenten dat het spannend wordt. We onderzochten met welk concreet gedrag de medewerkers een gezamenlijk doel konden bereiken: de visie van Konsilanto als team uitdragen.

Tijdens die oefenmomenten moedigde het managementteam de leidinggevenden aan om meer zichzelf te zijn, om in verbinding te komen met wat ze zelf dachten, voelden, wilden. En het werkte: de teamleads geraakten zich meer bewust van de verschillende rollen die ze te spelen hadden. Enkele maanden nadien kregen ook zij de kans om de Impeccable Leadership-training te volgen.

Van kwetsbaarheid naar vertrouwen

Het spannendste moment was toen het managementteam op een kwetsbare, open en authentieke manier haar toekomstplannen voorstelde aan alle medewerkers. Ze vroegen van hen vertrouwen, ondanks de twijfels en moeilijkheden die ze voorzagen. En ze kregen het vertrouwen, van alle medewerkers.

Vanaf dan veranderde de dynamiek binnen Konsilanto. Medewerkers voelden zich gehoord, want hun leidinggevenden luisterden. Ze werden opener. Durfden het toegeven wanneer ze het even niet meer wisten. Ze werden creatiever, kwamen meer naar voren, organiseerden zichzelf en hun team. Ze kregen de kans om zichzelf te zijn.

Het is al te gemakkelijk om te zeggen dat het vanaf het begin van een leien dakje is gelopen. Want je bewust worden van je rollen, je sterktes en je werkpunten, dat is een ding. Maar daar dan ook effectief tussen schakelen, is nog een andere zaak.
Het is leren, fouten maken en achteraf zeggen: ‘Dat had ik daar beter anders aangepakt’. Zeker op momenten dat het spannend wordt. Of wanneer de drukte van de dag het overneemt.  Maar dat is oké. Want Impeccable Leadership geeft mensen de kans om te leren, fouten te maken én daar open over te communiceren.

De impact reikt verder dan de werkvloer

Elke dag opnieuw voel ik hoe sterk Konsilanto gegroeid is, in zo’n korte periode. Als coach begeleid ik er nog steeds medewerkers en leidinggevenden. We oefenen samen of in kleine groepen. In een omgeving waarin openheid en kwetsbaarheid centraal staan.

De ondersteuning die ik als organisatiecoach kan geven, is erg concreet en dankbaar. Ik wil ervoor helpen zorgen dat mensen ook op hun werk helemaal zichzelf kunnen zijn. Dat ze kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Dat ze mogen uitspreken wat ze écht willen. En ik ben blij dat ik kan bijdragen tot een veilige bedrijfscontext, waarin ze hun kwetsbaarheid mogen tonen. En dat ze ook buiten het bedrijf proberen verbindend te communiceren. Het is fantastisch om te horen dat ze ook in hun privérelaties hun gevoel durven uitspreken, dat ze authentiek en open zijn.

Mijn missie: kwetsbaarheid, authenticiteit en menselijkheid in leidinggeven ondersteunen

We zijn er nog niet. Maar de essentie van Impeccable Leadership verankert zich stilaan in Konsilanto. De openheid, die eerst vreemd aanvoelde, wordt nu stilaan de normale gang van zaken.

Op heel korte tijd kregen medewerkers opnieuw vertrouwen in het managementteam, in hun visie en in hun ideeën. En dat allemaal vanuit het idee dat mensen – los van hun functie binnen Konsilanto – van elkaar willen en kunnen leren. Dat kwetsbaarheid, authenticiteit en menselijkheid de fundamentele bouwstenen zijn van echt en oprecht leiderschap. En dat ze de voorwaarde scheppen voor een omgeving waarin iedereen de groeikansen krijgt die hij wil en kan nemen.

Het is een tocht waarvan ik deel uitmaak. Die ik ondersteun en begeleid. Waarmee ik altijd verbonden zal blijven. En verbinding, dat is de kern van Impeccable Leaderschip.
En mensen in verbinding brengen met zichzelf, met elkaar en met een gemeenschappelijk organisatiedoel? Dat is mijn missie. Dat is de missie van Soulrise.

Deel dit blogbericht!